vereniging  

Een duik in het verleden….

De Tilburgse Operette Vereniging. is ontstaan uit het Tilburgs Salon Orkest. In de jaren dertig een enthousiaste groep van zo’n vijfentwintig muzikanten. De heren bespeelde de instrumenten, hun dames vormden het koor.

Ten huize van de fam.Schalken aan de Molenstraat in Tilburg werden de eerste schreden gezet op het artistieke pad van de operettemuziek. Het was daar waar het Tilburgs Salon Orkest hun wekelijkse repetities hield. Bij de uitvoering op 26 januari 1938 van de operette “Meintje van Volendam” was de Tilburgse Operette Vereniging een feit. De basis was gelegd voor vele jaren van muziek, spel en dans, maar vooral van gezelligheid. Deze belangrijke eigenschappen vormen nog steeds de basis van de vereniging.

De Tilburgse Operette Vereniging kent inmiddels een rijke geschiedenis en is doorgegroeid naar een middelgrote vereniging met een ledenaantal dat schommelt rond de zestig actieve leden.

Een naam heeft vele jaren als een rode draad door de vereniging gelopen, de naam die we nog steeds met zeer veel respect en genegenheid uitspreken, de heer Kees Schalken. Hij was de grondlegger en grote animator van het Tilburgse Salon Orkest en heeft een groot muzikaal stempel gedrukt op de Tilburgse Operette Vereniging. Helaas is hij ons veel te vroeg ontvallen, want op 24 november 1977 overleed hij na een slopende ziekte. Bij de viering van het 40 jaar bestaan in 1978 is hij op een waardige wijze postuum gehuldigd.

De Tilburgse Operette Vereniging die op dit moment 70 jaar bestaat heeft in zijn rijke bestaan nog maar 3 dirigenten gekend, dat is op zich al een uniek feit. In volgorde zijn het geweest de heren Kees Schalken en Fons Dresens en thans de huidige dirigent Frans van den Hoven.

Zij zijn het die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het artistieke niveau dat de Tilburgse Operette vereniging op dit moment uitstraalt. Kwaliteit staat sinds jaar en dag hoog in het vaandel van de Tilburgse Operette Vereniging. Vele trouwe toeschouwers weten, dat de uitvoeringen van de Tilburgse Operette Vereniging altijd uitmunten door de hoge kwaliteit in de vorm van een grote muzikaliteit en een schitterende uitstraling. Om dit niveau te handhaven worden, naast de kwaliteit van de zangers en zangeressen en de enscenering door de regisseur, hoge eisen gesteld aan kostuums, decor en grime. Kwaliteit met oog voor detail heeft bij de uitvoeringen van de Tilburgse Operette Vereniging altijd een zeer belangrijke plaats ingenomen, tot grote tevredenheid van de trouwe fans.

Mede hierdoor heeft de Tilburgse Operette Vereniging in haar rijke historie vele artistieke hoogtepunten gekend en nationaal en internationaal veel aanzien verworven. Vers in het geheugen liggen de succesvolle bezoeken aan Wenen en de concerten in het Wiener Konzerthaus in 1998 bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Maar ook de optredens in het Marlowe Theatre in Canterbury in Engeland, in Essen en Cochem in Duitsland en in Sankt Wolfgang in Oostenrijk. Alsook de diverse opnamen voor radio-uitzendingen. Grandioos waren de uitvoeringen waarin werd samengewerkt met zangers als Marco Bakker en Ivan Rebroff.

Maar ook de hoogtepunten bij de vele reizen in binnen- en buitenland o.a. de Rijnreis als afsluiting van het 50 jarig bestaan.

Ook zijn altijd een hoogtepunt geweest de vele acties die in de loop der tijd zijn gehouden en georganiseerd door de leden. Om er maar een paar te noemen: Driekoningenzingen - Kerststukjes verkoop - TOV Sportdagen - Oriëntatieritten - Droppings - Wildbingo’s - St. Nicolaasavonden - Rommelmarkten - Wijnverkoop en nog vele meer ter verhoging van de sfeer en saamhorigheid binnen de vereniging.

De Tilburgse Operette Vereniging is een vereniging waarop de Tilburgse inwoners trots kunnen zijn.